ေမတၱာပြဲ APK

Rating: Less than 100 votes, 4.7/5

ေဘာလုံးပြဲေလာင္းမည့္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္မည့္ပြဲစဥ္မ်ားႀကိဳတင္ၾကည္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္[read more]

1.0
2018-08-14
2.5 MB
100+

Download APK (2.5 MB)

This is an original APK file direct fetch from google play. It is safe to download and free of any virus.

File Infos

Version1.0
Size‎2.5 MB
File Namecom.mm.myittarpwal-v1.0.apk
Requires Android VersionAndroid 4.0+ (Ice Cream Sandwich)
RecommendedAndroid
Package Namecom.mm.myittarpwal
Author's Notesေဘာလုံးပြဲေလာင္းမည့္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္မည့္ပြဲစဥ္မ်ားႀကိဳတင္ၾကည္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္

Certificate fingerprints (Signature):

SHA-1: 00D71FB75802624711D75B71C927D67BCD89B87D
SHA-256: 2339C139BB628F5456680A725A7BAF58C42D2B8E20628E21FF9BDCF4C779D4EB
The cryptographic signature guarantees the file is safe to install and was not tampered with in any way.

File hashes:

MD5: DD05D314DF2B0DE70A688C28D4707D7C
SHA-1: 61CE0075CF4F99AD8AAC8606D97502D1194D825B
SHA-256: 299533783C18DA4F7A57583F76C4E7A5970E078FF839B99609A298F5565EFB87
Verify the file you downloaded is not corrupt and was not tampered with using the file hashes above.

Application Permissions

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET

Screenshots (3 pics)

Screenshot 01Screenshot 02Screenshot 03

About ေမတၱာပြဲ APK

ေမတၱာပြဲ APK Download for Android
ေမတၱာပြဲ APK Download for Android

Description

ေဘာလုံးပြဲေလာင္းမည့္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္မည့္ပြဲစဥ္မ်ားႀကိဳတင္ၾကည္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္

User's Reivew

5 ★ ေစတနာ ေကာင္ းလ်ွင္ ကံ ေကာင္ းမည္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ ခင္ ဗ်by kyaw min on August 14, 2018
5 ★ Very useful app Good' And Thanks'by kaungmyatthu kaungmyatthu on August 14, 2018
5 ★ Yesby Anonymous on August 14, 2018
5 ★ Very Goodby Kchit9933gmail.com Koko1234567 on August 14, 2018

How to install ေမတၱာပြဲ APK on Android phone or tablet?

Download ေမတၱာပြဲ APK file from ApkClean.com, then follow these steps:

Update Phone Settings

  • Go to your phone Settings page
  • Tap Security or Applications (varies with device)
  • Check the Unknown Sources box
  • Confirm with OK

Go to Downloads

  • Open Downloads on your device by going to My Files or Files
  • Tap the APK file you downloaded (com.mm.myittarpwal-v1.0.apk)
  • Tap Install when prompted, the APK file you downloaded will be installed on your device.

See more (full steps with pictures)

Questions & Answers

Q: What is an APK File?

A: Just like Windows (PC) systems use an .exe file for installing software, Android does the same. An APK file is the file format used for installing software on the Android operating system.

Q: If I install an APK from this website, will I be able to update the app from the Play Store?

A: Yes, absolutely. The Play Store installs APKs it downloads from Google's servers, and sideloading from a site like ApkClean.com goes through a very similar process, except you're the one performing the downloading and initiating the installation (sideloading).
As soon as the Play Store finds a version of the app newer than the one you've sideloaded, it will commence an update.

Q: Why ApkClean.com can guarantee APK 100% safe?

A: Whenever someone wants to download an APK file from ApkClean.com, we'll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we'll cache it on our server). If the APK file does not exist on Google Play, we'll search it in our cache.

Q: What are Android App permissions?

A: Apps require access to certain systems within your device. When you install an application, you are notified of all of the permissions required to run that application.

Don't hesitate to comment below if you have any questions or concerns.

Share your Comments

Loading...

©2017 ApkClean • About UsPrivacy PolicyContact Us

Disclaimer: Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. • This Website is only for Free apps, to report copyrighted content (DMCA), Use This Form